• Čeština
  • Spanish
  • English
  • 日本語
  • Nanajské Hry – Nanai

    Nanajské hry ( Nanai ). Jedná se o krátké, a však velmi zábavné vystoupení dvou mini-tanečníků, kteří jsou však ve skutečnosti tanečníkem jedním. Představení, které díky svojí humornosti a vtipu ještě nikdy nezklamalo a jistě pobaví. Vhodné na plesy jako předtančení.

    Délka vystoupení 4 minuty.