• Čeština
  • Spanish
  • English
  • 日本語
  • Laser Woman & Laser Man

    Velmi efektní a vizuální vystoupení. Carmen nebo Jerry  vytváří a ovládá kresby s laserovými paprsky.  

    Délka vystoupení 6 minut.